Is elektrisch kacheltje goedkoper dan gas? (2023)

Gevraagd door: ing. Maarten Diesbergen D|Laatste update: 19 mei 2023

Score: 4.6/5(62 stemmen)

Stroom is over het algemeen goedkoper dan gas. Om de woonkamer te verwarmen zul je wel meer stroom dan gas verbruiken. Hierdoor maakt het uiteindelijk – normaal gesproken – maar weinig verschil. Anno 2022 kan de woonkamer elektrisch verwarmen wél een stuk goedkoper zijn, afhankelijk van je contract.

Is het verstandig om een elektrische kachel te kopen?

Voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal raadt de aanschaf en het gebruik van elektrische kachels en houtkachels af en waarschuwt zelfs voor een extra hoge energierekening door het gebruik van deze apparaten.

Wat is goedkoper om te verwarmen gas of elektrisch?

Stroom is goedkoper dan gas, maar naar verhouding gebruik je meer stroom dan gas bij het verwarmen, waardoor het onderaan de streep niet zo heel veel verschil maakt. Wat wel verschil maakt is natuurlijk het energielabel dat van toepassing is, die duidt immers aan hoe zuinig een systeem is.

Kan een elektrische kachel goedkoper dan gas?

Ondanks de stijgende energieprijzen in 2022 is verwarmen met gas momenteel nog steeds vaak de goedkopere optie. Maar door de thermostaat een paar graden lager te zetten en alleen de plek waar je werkt of zit bij te verwarmen met een elektrische kachel, bespaar je nog meer op de energierekening.

Wat kost een elektrische kachel per uur?

Een elektrische haard of kachel verwarmt namelijk tot maximaal 2000 watt (2kW), wat genoeg is voor het verwarmen van en kleine ruimte. Wanneer u de warmtestand inschakelt bij een elektrische haard of kachel, dan ligt het verbruik op 1000 of 2000 Watt. Omgerekend is dit ongeveer € 0,22 of € 0,39 per uur.

41 gerelateerde vragen gevonden

Welke type elektrische kachel is het zuinigst?

Infraroodverwarming is de zuinigste elektrische kachel. Doordat de warmte van een infraroodpaneel direct voelbaar is op de huid, is er minder wattage nodig om te verwarmen. Minder wattage is minder verbruik, dus is dit type elektrische kachel het zuinigst.

Wat is de zuinigste elektrische bijverwarming?

Wat is de zuinigste elektrische kachel? De zuinigste manier van verwarmen is infrarood verwarming. Doordat infrarood verwarming personen en objecten direct verwarmd gaat er geen onnodige warmte verloren aan de ruimte. Daarbij houden objecten warmte langer vast dan lucht wat dit type verwarming heel efficiënt maakt.

Wat is de goedkoopste manier om je huis te verwarmen?

Condensatieketels zijn het meest rendabel omdat ze tot 30% energie besparen in vergelijking met conventionele modellen. Ondanks de stijging van de gasprijs blijft deze manier van verwarmen dus voordelig.

Heeft elektrisch bijverwarmen zin?

Elektrische kachels worden geplaatst als bijverwarming. Vaak gebeurt de verwarming door middel van een keramisch verwarmingselement. Met elektrische kachels kan je een ruimte snel opwarmen indien deze niet te groot is.

Hoeveel gas bespaar je met een elektrische kachel?

Een hybride warmtepomp werkt op stroom en je bespaart tot 60 procent op je gasverbruik voor verwarmen. De CO2-uitstoot voor het verwarmen van je huis en warm water daalt met zo'n 30 procent. Weten of jij een elektrische warmtepomp kunt plaatsen en hoeveel dit dan kost?

Is elektrisch verwarmen goedkoper dan gas 2023?

Wat is goedkoper gas of elektrisch verwarmen? Het antwoord is dus eigenlijk heel erg simpel: gas is duurder. Gas betaal je per m3 aan Essent en stroom per kWh. En bij welke energieleverancier je zit, je betaalt altijd meer voor gas dan voor stroom.

Welke elektrische kachel voor woonkamer?

Welke soorten elektrische verwarming komen in aanmerking om je woonkamer te verwarmen? Convector verwarming en infrarood verwarming zijn de beste keuze. Beide soorten zijn verkrijgbaar in mooie en handige panelen, die je in je woonkamer aan de muur of het plafond hangt.

Wat is goedkoper gas of stroom verwarming 2023?

Over het algemeen is het goedkoper om te verwarmen met aardgas, ook met de hoge energieprijzen van dit moment. Niet alleen de gasprijs is sterk toegenomen, ook de elektriciteitsprijs heeft recordhoogten bereikt. Daarnaast zijn de installatiekosten van een elektrisch verwarmingssysteem zeer hoog.

Kan een elektrische kachel een woonkamer verwarmen?

Elektrische verwarming is te gebruiken in de gehele woning en dus ook zeker in de woonkamer. De elektrische kachels zijn als hoofdverwarming te gebruiken, maar zeker ook als bijverwarming een goede aanvulling op de bestaande hoofdverwarming.

Wat kost elektrische kachel per maand?

Met de huidige prijs van €0,89 per kwh kost dit je €1,78 per uur. Op basis van elke dag één uur de kachel aan voor 31 dagen kost deze stand je €55,18 per maand. Dit staat tegenwoordig ook gelijk aan 18 m3 als we uit gaan van €3,- per m3.

Waar moet je op letten bij aanschaf elektrische kachel?

Een aantal tips:

 1. Kies een elektrische kachel met een thermostaat. ...
 2. Ga na waar je de elektrische kachel het meest gaat gebruiken. ...
 3. Kies een elektrische kachel met goede beveiliging tegen oververhitting. ...
 4. Ga na wat je voorkeur heeft, snel krachtig verwarmen of langdurig en gelijkmatiger verwarmen.

Wat kost een dag de verwarming aan?

Kosten per dag

Als je een euro betaalt per kuub gas, betaalt een gemiddeld huishouden dit jaar bijna € 1000 aan de verwarming. Deel het bedrag door zes maanden en je komt uit op een bedrag van pak 'm beet € 5,50 per dag. Dit bedrag fluctueert natuurlijk.

Wat kost een infrarood kachel per uur?

Een paneel van 1000 watt verbruikt 1000 watt per uur( 1kilowatt oftewel 1kWh). Afhankelijk van de leverancier betaal je per kilowatt een bepaald bedrag. Dat is voor 2021 ongeveer € 0,20, maar in 2022 hangt de prijs veel af van het energiecontract. Deze kan oplopen tot € 0,50-€0,60 (variabel contract).

Is 2000 watt veel?

Ze verbruiken behoorlijk wat stroom en zijn niet erg zuinig. ,,Een gemiddelde elektrische kachel heeft een verbruik van tussen de 1000 en 2000 watt per uur, oftewel 1 of 2 kilowattuur per uur'', zegt energie-expert Joris Kerkhof van energievergelijker Independer.

Is 17 graden koud in huis?

De Hartstichting adviseert daarom een gezonde, veilige en minimale temperatuur in huis van 17 graden. Voor jonge kinderen, ouderen en mensen met een chronische ziekte wordt een minimale temperatuur in huis van 20 graden aanbevolen.

Hoe krijg je een kamer warm zonder verwarming?

7 manieren om warm te worden zonder verwarming

 1. Warmte van de oven. Heb je een taart of broodjes gebakken en doe je de ovendeur meteen weer dicht? ...
 2. Kaarsjes. ...
 3. Droger open. ...
 4. Warm drankje. ...
 5. Huisdier op schoot. ...
 6. Vloerkleed. ...
 7. Gordijnen.

Hoe kun je douchen zonder gas?

Met een doorstroomboiler wordt het water direct verwarmd door middel van een elektrisch verwarmingselement. Of terwijl een doorstroomboiler zorgt voor warm water zonder gas te verbruiken. Dit gebeurt alleen op het moment dat er warm water gevraagd wordt, bijvoorbeeld als je wilt gaan douchen.

Wat is de goedkoopste manier van bijverwarming?

Bij de aanschaf van bijverwarming is het uiteraard op lange termijn voordeliger om een techniek te kiezen die energiezuinig is. Infraroodverwarming is wat dat betreft een goede keuze: er is slechts half zoveel energie nodig om een kamer te verwarmen dan met gas.

Welke bijverwarming verbruikt het minst?

Zo kies je de juiste bijverwarming

Als je het belangrijk vindt dat je weinig stroom met je bijverwarming verbruikt dan is een keramische verwarming waarschijnlijk de beste optie voor je. Dient de ruimte een langere tijd warm te blijven, dan zal een convectorkachel voor jou zeer geschikt zijn.

Is verwarmen met elektriciteit duur?

Nadelen van elektrische verwarming

De meeste elektrische verwarmingstoestellen verbruiken meer energie dan verwarming op gas of stookolie. Je elektriciteitsfactuur zal dus hoger liggen. Zonnepanelen kunnen helpen om het meerverbruik te compenseren.

Vorige artikel
Waarom is plezier in lezen belangrijk?

Volgende artikel
Wie zijn 3e graads familie?

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Allyn Kozey

Last Updated: 04/06/2023

Views: 6004

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Allyn Kozey

Birthday: 1993-12-21

Address: Suite 454 40343 Larson Union, Port Melia, TX 16164

Phone: +2456904400762

Job: Investor Administrator

Hobby: Sketching, Puzzles, Pet, Mountaineering, Skydiving, Dowsing, Sports

Introduction: My name is Allyn Kozey, I am a outstanding, colorful, adventurous, encouraging, zealous, tender, helpful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.