Invoer motor vanuit land in Europa (2023)

Navigatie overslaan

Koopt u eenmotor in een ander land binnen de Europese Unie (EU)en de Europese Vrijhandels Associatie (EVA)en wilt u daarmee gaan rijden in Nederland? Voer uw motor bij ons in en vraag een Nederlands kenteken aan.

Handige links

 • Vind een keuringsstation
 • Vraagtu een Nederlands kenteken aan, dan geldt het volgende:

  • U bent minimaal 18 jaar(16 jaar voor een bromfiets).
  • U woont in Nederland(ingeschreven inde BRP). Wilt u het kenteken op naam van uw bedrijf? Dan moet het bedrijf in Nederland zitten. Een kenteken kan niet op naam komen van een eenmanszaak.
  • U komtzelf naar het RDW-keuringsstation. Iemand anders kan de aanvraag niet doen.

  Linksrijdend voertuig

  Heeft u een motor uit een land waar links wordt gereden? Dan moet de motor wel spiegels en verlichting hebben voor verkeer dat rechts rijdt. Gaat het om een brommer dan moet deze dimlichten hebben voor rechts rijdend verkeer.

  Voertuig met bouwjaar voor 1-1-1978

  Voert u een voertuig in met een bouwjaar van voor 1-1-1978? Wij bekijken deze voertuigen erg uitgebreid. Het komt vaak voor dat we van deze voertuigen de buitenlandse gegevens niet zomaar kunnen overnemen. Houd daarom rekening met extra kosten.

  1. Maak een afspraakbij eenRDW-keuringsstationvia de knop 'Keuringsafspraakmaken'. U logt in met DigiD en eHerkenning.
  2. Neem uw motor mee. komt u rijdend naar ons toe? Vraag dan na het maken van uw keuringsafspraak een eendagskentekenaan. Meer informatie leest u bij 'Eendagskenteken'.
  3. Neem het volgende mee:
   • het complete originele buitenlandse kentekenbewijs (wij nemen dit in, maak een kopie voor uw BPM-aangifte)
   • uw legitimatiebewijs
   • Certificaat van Overeenstemming (CVO). Dit document is nietverplicht om mee te nemen.
  4. Wij identificeren uw motor en beoordelen de documenten. Is alles goed? Dan nemen we de gegevens over in het Nederlandse kentekenregister.
  5. Betaal de kosten.
  6. Doe aangifte van de Belasting Personenauto’s en Motorrijwielen (BPM). Hoe en waar u dit doet, leest u op de website van de Belastingdienst.
  7. Na akkoord van ons en de Belastingdienst, sturen wij u binnen 5 werkdagen een nieuw kentekenbewijs. Een werkdag later sturen wij u een brief met een volledige tenaamstellingscode.
  8. Verzeker uw voertuig voor Wettelijke aansprakelijkheid (WA). Van de Belastingdienst ontvangt u automatisch een rekening voor de motorrijtuigenbelasting. Meer informatie vindt u bij Voertuigverplichtingen.
  9. Laat een kentekenplaat maken bijeen erkende kentekenplaatfabrikant. Neem het kentekenbewijs mee. U vindt een erkende kentekenplaatfabrikant met de RDW-locatiewijzer .
  • Wij kijken tijdens de keuring niet naar de technische staat van het voertuig. Voert u een voertuig met schade in en/of zien wij dat het voertuig een gevaar is voor de verkeersveiligheid of het milieu? Dan geven we wel een kenteken af, maar verklaren dit direct ongeldig. Ook nemen we een foto van het voertuig en registreren we in welke staat het voertuigin Nederland is ingevoerd. U magniet meer met het voertuig op de openbare weg rijden. Na herstel laat u het voertuig opnieuw keuren.
  • Verhuist u naar Nederland en neemt u uw voertuig mee als ‘verhuisgoed’? Vraag bij de Belastingdienst een vergunning voor vrijstelling van de BPM aan. Ga voor meer informatie naar 'Verhuizen naar Nederland en uw voertuig meenemen'.
  • Heeft uw voertuigin het verleden aleen Nederlands kenteken gehad? Dan krijgt het voertuig na de invoer in Nederlandhetzelfde kenteken weer terug. Ulaat wel nieuwe kentekenplaten maken. Hieropstaat het kenteken met een cijfer boven het eerste streepje (duplicaatcode). Dit moet omdat er al eerder kentekenplaten zijn afgegeven en het kenteken ongeldig is geweest. Dit helpt om fraude met kentekenplaten tegen te gaan.
 • Omschrijving Kosten
  Identificatie voertuig licht €52,50
  Kentekenbewijs €43,40
  Tenaamstellen via RDW €11,40

  Let op! is uw voertuig gewijzigd? Dan gelden de kosten voor 'Aangepaste motor laten goedkeuren'.

 • Als u een motor op uw naam heeft staan, dan hoort daar een aantal verplichtingen bij waaraan u moet voldoen.

  • Verzekering
  • Motorrijtuigenbelasting
  • Juiste kentekenplaten

  Verzekering

  Een motor moet vanaf het moment dat deze op uw naam staat WA verzekerd zijn (volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM)). De WA-verzekering kunt u afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij. Dit moet wel een verzekeringsmaatschappij zijn die in het verzekeringsregister van de RDW kan registreren. Dit betekent meestal dat het een Nederlandse maatschappij moet zijn.
  Deverzekeringsmaatschappij vraagtubijhet afsluiten van de verzekeringom de zogenoemde meldcode.Deze code bestaat uit de laatste 4 cijfers van het voertuigidentificatienummer (VIN).De meldcode staat op het tenaamstellingsverslag datu heeft gekregen toen u het voertuig heeft gekocht en ook op dekentekencard.

  Motorrijtuigenbelasting

  U moet motorrijtuigenbelasting betalen.Als u een kentekenbewijs op uw naam laat zetten, doet u daarmee tegelijk aangifte voor de motorrijtuigenbelasting. De Belastingdienst stuurt u automatisch een rekening voor de motorrijtuigenbelasting. Ga voormeer informatie over de motorrijtuigenbelastingnaarde site van de Belastingdienst.
  Heeft u een oldtimer? Dan komt u misschien in aanmerking voor de oldtimerregeling. Dit is een regeling van de Belastingdienst waarbij u geen wegenbelasting betaalt voor het voertuig. Wel moet u blijven voldoen aan de verzekeringsplicht.Ga voormeer informatie over deoldtimerregelingnaar de site van de Belastingdienst.

  Kentekenplaten

  U moet de juiste kentekenplaten op uw motor hebben.

  Stopzetten voertuigverplichtingen

  U kunt de verplichtingen die horen bij het in bezit hebben van een motor stopzetten. Dat kan door het voertuig te schorsen, zoals dat heet.

  Boetes na controle van gegevens

  Wij controlerenhet verzekeringsregister dagelijks. Zo kunnen wij direct zien of een voertuig is verzekerd. Elke motorwordt minstens 1 keer per jaar in verzekeringsregister gecontroleerd (100 procent controle). Wij voeren deze opsporingstaakuit in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

  Heeft u uw motor niet verzekerd, dan ontvangt u van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) in Leeuwarden een boete.
  De Belastingdienst controleert via het kentekenregister of u voor uw voertuig motorrijtuigenbelasting moet betalen. Heeft u dat niet of niet op tijd gedaan, dan ontvangt u van de Belastingdienst een boete.

  Boetebedrag

  De hoogte vanhet bedrag van de boetekunt u hier vinden.

 • Geen kenteken

  Wij geven geen kenteken af voor het rijden vanuit het buitenland naar Nederland. Vraag in het buitenland naar de mogelijkheden daar. U kunt het voertuig ook op een trailer of auto-ambulance vervoeren.

  Wij nemen buitenlands kentekenbewijs in

  Rijdt u met het voertuig met de buitenlandse kentekenplaten en het geldige buitenlandse kentekenbewijs naar ons? Hou er rekening mee dat wij het buitenlandse kentekenbewijs innemen.

  Eendagskenteken

  U mag nadat u bij ons bent geweest niet meer met het voertuig op de openbare weg rijden. Vraag daarom een gratis eendagskentekenbij ons aan. Kijk voor meer informatie bij 'Eendagskenteken'. Na ontvangst van het Nederlandse kentekenbewijsmag u het voertuig (weer) gebruiken.

 • Laat u een voertuig zonder Nederlands kenteken bij ons keuren, dan kunt u dit per autoambulance naar het keuringsstation vervoeren. Rijdt u liever zelf met het voertuig naar ons toe? Dan heeft u een eendagskentekenbewijs nodig. U kunt dit kentekenbewijs gratis aanvragen met Digid of met eHerkenning.

  Voorwaarden eendagskenteken

  • Alleen aan te vragen in combinatie met een keuringsafspraak.
  • Alleen geldig op de dag van de keuring.
  • Alleen geldigin Nederland.

  Zo werkt het

  1. U heeft een keuringsafspraak gemaakt.
  2. U logt via de knop ‘Eendagskentekenbewijs aanvragen’ in met uw DigiD of uw eHerkenning.
  3. Na het invullen van de gevraagde gegevens ontvangt u per mail een bevestiging van de aanvraag. Daarin vindt u een link naar uw eendagskentekenbewijs en aanvullende informatie.
  4. Het kenteken moet op kentekenplaten op uw voertuig komen. Deze witte kentekenplaten mag u zelf (van karton bijvoorbeeld) maken. Hierop zet u het kenteken met zwarte stift die niet uit te wissen is. De kentekenplaten moeten ook bij slecht weer leesbaar blijven.
  5. Op de dag van de keuring mag u met het eendagskenteken vanaf het Nederlandse adres waar het voertuig staat naar het keuringsstation rijden en weer terug.
  6. Uw voertuig moet in Nederland verzekerd zijn op de dag van de keuring en veilig zijn om mee te rijden.
  7. U moet het eendagskentekenbewijs uitgeprint bij u hebben als u op de openbare weg rijdt.
  8. Heeft u het eendagskentekenbewijs met Digid aangevraagd? Dan kunt u (als aanvulling) gebruik maken van de RDW-voertuigapp. Kijk voor meer informatie bij Eendagskentekenbewijs op de RDW-voertuigapp.

  Niet online

  Lukt het u niet om het eendagskentekenbewijs online aan te vragen? Dan kunt u het ook aanvragen viaonze klantenservice.

  • Eendagskentekenbewijs aanvragen met eHerkenning

 • Engeland, Schotland, Wales of Noord-Ierlandhoren niet meer bij de EU. Koopt u een voertuig uit één van deze landen? Ga dan voor meer informatie naar 'invoer vanuit land buiten EU- of EVA-land'.

 • Particulier

  Als particulier legitimeert u zichmet één van deze geldige documenten:

  • Nederlands rijbewijs met daarop uw geboortedatum
  • Nederlands paspoort met daarop uw persoonsnummer (BSN)
  • Nederlandse identiteitskaart met daarop uw persoonsnummer (BSN)
  • Identiteitskaart of rijbewijs uit een EU- of EVA-land met daarop uw geboortedatum
  • Diplomatiek paspoort
  • Nederlands reisdocument voor vreemdelingen
  • Nederlands reisdocument voor vluchtelingen
  • Dienstpaspoort
  • Buitenlands paspoort

  Let op: met eenverblijfsvergunning of verblijfstitel kunt u geen voertuig op naam zetten.

  Geen Nederlands persoonsnummer (BSN) op uwlegitimatie?

  Staat uw Nederlandsepersoonsnummer niet op uw legitimatiedocument, dan neemtu ook een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP)mee. Het uittreksel haalt ubij uw gemeente en mag nietouder zijn dan 3 maanden. Vraag wel om een uittreksel met BSN, gemeenten gevendit niet automatisch af.Heeft u een diplomatiekpaspoort? Danmagu ook een verklaring van het ministerie vanBuitenlandse Zaken overleggen (niet ouder dan 3 maanden) met daarop uw BSN.

  Bedrijf

  Als bedrijf legitimeert u (de tekenbevoegde) zich met één van deze geldige documenten:

  • Nederlands rijbewijs Nederlands paspoort met daarop uw persoonsnummer (BSN)
  • Nederlandse identiteitskaart van tekenbevoegde met daarop uw persoonsnummer (BSN)
  • Identiteitskaart of rijbewijs uit een EU- of EVA-land met daarop uw geboortedatum
  • Diplomatiek paspoort
  • Nederlands reisdocument voor vreemdelingen
  • Nederlands reisdocument voor vluchtelingen
  • Dienstpaspoort Buitenlands paspoort

  Let op: met een verblijfsvergunning of verblijfstitel kunt u geen voertuig op naam zetten.

  Uittreksel Kamer van Koophandel

  Naast uw legitimatiebewijs overlegtu ook een (kopie) uittreksel van de Kamer van Koophandel (KvK). Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 1 jaar en mag géén uittreksel zijn van internet. Op het uittreksel staat de naam van de tekenbevoegde.

  Eenmanszaak, maatschap of rederij

  Is uw bedrijf een eenmanszaak, maatschap of rederij? Dan kunt u het voertuig niet op naam van het bedrijf zelf zetten. U kunt het alleen op uw eigen naam laten zetten. U legitimeert zich in dit geval als particulier .

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Aracelis Kilback

Last Updated: 03/21/2023

Views: 6006

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Aracelis Kilback

Birthday: 1994-11-22

Address: Apt. 895 30151 Green Plain, Lake Mariela, RI 98141

Phone: +5992291857476

Job: Legal Officer

Hobby: LARPing, role-playing games, Slacklining, Reading, Inline skating, Brazilian jiu-jitsu, Dance

Introduction: My name is Aracelis Kilback, I am a nice, gentle, agreeable, joyous, attractive, combative, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.